Retslingvistikkens forskningsfelter

Retslingvistikken er et meget bredt felt, som i princippet dækker alle tilfælde, hvor sprog og lov mødes. Denne side fungerer som en kort introduktion til nogle af vinklerne inden for den voksende brug af retslingvistik i Danmark.

Sproget som bevis

Sprog indgår som et væsentligt element i mange forbrydelser. Som sprogforsker kan man støtte politiet eller forsvaret i analysen af sprogligt bevismateriale - fx for at vurdere, hvad den underforståede betydning i en tekst kan være, eller hvem der har skrevet fx et trusselsbrev.

For vi mennesker har en tendens til at bruge visse sproglige udtryk mere end andre, og nogle af dem peger endda på vores sociale baggrund. Derfor kan skriftsproget være en del af bevismaterialet i retssager.

Sproget i retten

Også i retssalen har sproget selvsagt en stor betydning. Derfor er både interaktionen, de involveredes sprogbrug, forsvarer og anklagers ord og tilkendegivelser, eventuelle tolkes oversættelser mv. en disciplin, der falder inden for det retslingvistiske område og har forskernes bevågenhed både herhjemme og i udlandet.

Sproget i lovene

Endelig er sproget i juraen, i lovtekster, udlægninger af lovtester mv. en disciplin, der hører ind under det retslingvistiske område. Denne sidste disciplin er dog ikke behandlet på denne hjemmeside - men der henvises til de relevante forskere.

Sproget som bevis

 • Stemmesammenligning
 • Sproglig profilering
 • Forfatterskabsanalyse
 • Krænkelser, trusler, injurier
 • Afhøringer og rapporter

 

Sproget i retssystemet

 • Interaktion i retten
 • Vidners og tiltaltes sprogbrug
 • Advokaters retorik og tilkendegivelser
 • Brug af tolke i retten

Sproget og loven

 • Lovteksters forståelighed
 • Lovteksters betydning og fortolkning
 • Kontrakter, ansvarsfraskrivelse mv.
 • Oversættelse af lovtekster

 

Foredrag om retslingvistik - Videnskabernes Selskab (2017)