Eksempel på en retslingvistisk analyse - fra USA

I en sag fra 2004 blev en amerikanst kvinde, Charlene Hummert,  fundet myrdet i sin bil ved et supermarked. I denne sag udarbejdede FBI’s tilknyttede retslingvist, Dr. Robert Leonard, en sproglig-demografisk profilering på baggrund af et ’forfølgerbrev’ og et ’seriemorderbrev’, som begge omhandlede Charlene Hummert.

Profileringen viste, at der var tale om en veluddannet person med engelsk som modersmål, som arbejdede inden for it-branchen. Derudover kunne Dr. Leonard demonstrere, at brevene efter alt at dømme var skrevet af samme person. 

Det udløste den helt afgørende ransagningskendelse hos sagens hovedmistænkte, ægtemanden Brian Hummert. En sammenligning med flere af Brian Hummerts tekster godtgjorde derefter, at det var ham, der var ophavsmand til de to breve, eftersom han brugte et meget sjældent forekommende grammatisk mønster

Politiken
har skrevet om sagen.
Der er desuden lavet en
populærvidenskabelig dokumentar om sagen 

 

Eksempel på retslingvistisk analyse - i Danmark

En af de danske sager, hvor retslingvistik har været i spil, var i forbindelse med en tidligere direktør, der stod tiltalt for at have skrevet grove trusselsbreve i et forsøg på at afpresse tidligere samarbejdspartnere og venner - og true vidner til tavshed. 

Tanya Karoli Christensen, som foretog den retslingvististike analyse, skulle analysere en lang række trusselsbreve og sms'er for at se, at de kunne være skrevet af den samme person.

Hun sammenlignede brevene med andre dokumenter, som den tiltalte havde skrevet. Og konklusionen var, at mønsteret i teksterne tydede på, at ophavsmanden var den samme, og at direktøren havde forfattet trusselsbrevene. Blandt andet analyserede hun de sproglige træk, stavefejl og grammatik og hun fandt desuden, at ophavsmanden til brevene kredsede særligt om tre temaer: Islamkritik, pædofili og sanktioner.

Disse tre emner satte sig sproglige spor i brevene og var med til at godtgøre, at ophavsmanden var den samme. Selv om den sproglige analyse altid kun vil være et indicium, understøttede den i dette tilfælde de øvrige kriminaltekniske analyser, som bl.a. havde vist at brevene var printet på samme printer.